Broučci a Světlušky, Skotačení pro nejmenší - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Broučci a Světlušky, Skotačení pro nejmenší

Kroužky a kluby > Rytmika a tanec

Světlušky a broučci

Úterý 15.30-16.30 hodin

Cvičení pro holčičky a kluky od 4 do 6 let, které je zaměřené na rozvoj pohybových dovedností a rytmického cítění, podporuje správné držení těla. Čekají nás rozcvičky, společné hry, tanečky a básničky s využitím různého sportovního náčiní (švihadla, míče, obruče, padák…) a nářadí (lavička, žebřiny, trampolína…). Také volné a relaxační cvičení, soutěže a hlavně zábava.


Roční úplata:     660,- Kč
Vedoucí:    Pavlína Paušová


SKOTAČENÍ pro nejmenší
Čtvrtek, 15:00 - 16:00 hodin  
          
Kroužek je určen pro děti od 3 do 5 let. Napomáhá získat nové pohybové dovednosti a schopnosti. Rozvíjí motoriku i koordinaci. Podněcují vnímání rytmů, dynamiky a citu pro hudbu. Podporují správné držení a postavení těla. Děti si zatancují na písničky z pohádek a také si zahrají různé pohybové hry.


Úplata   660,- Kč
Vedoucí: Mgr. Milena Kopencová

Návrat na obsah