Točení na kruhu - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Točení na kruhu

Kroužky a kluby > Estetika

Točení na kruhu

VĚK: od 15 let
Individuální hodiny jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit točit na hrnčířském kruhu. Vzhledem ke specifičnosti bude výuka probíhat individuálně.  Zájemci se seznámí z celou problematikou točení, sušení, vady atd.
TERMÍN: Dle dohody
MÍSTO KONÁNÍ: 2. budova DDM, Keramika
 ÚPLATA (8 lekcí): 1 900 Kč
 VEDOUCÍ: BcA. Jan Kotyza
Návrat na obsah