Hliněnka, Keramika, Keramika plus - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Hliněnka, Keramika, Keramika plus

Kroužky a kluby > Estetika

Keramika pro nejmenší

ÚTERÝ 15.00-16.00 hodin

 
Kroužek je určen dětem od 4 do 8 let, kteří si chtějí osvojit základy práce s keramickou hlínou. V jednotlivých hodinách se naučíte různé způsoby výroby keramických výrobků. Seznámíte se s jinými dětmi, které také rády tvoří. Čeká vás zde mnoho příjemných chvil a odnesete si dárky pro své blízké.


Roční úplata:    990,- Kč
Vedoucí:    Ing. Jaroslava Klimtová


Keramika

PONDĚLÍ 15:00 – 16:30 hodin

 
Kroužek je určen dětem od 8 do 15 let, kteří mají chuť pracovat s keramickou hlínou a osvojit si základní techniky tvorby keramických výrobků. Setkáte se zde se svými vrstevníky, kteří mají podobné zájmy. Čeká vás zde mnoho příjemných chvil a také si odnesete dárky pro své blízké.


Roční úplata:    1200,- Kč
Vedoucí:    BcA. Jan Kotyza


Keramika plus

ČTVRTEK 15:00 – 16:30 hodin

 
Kroužek je určen dětem od 8 do 15 let, kteří mají chuť pracovat s keramickou hlínou, ale i s jinými prostorovými technikami (malba na sklo, rytí do sádry, pedig atd.). Jednotlivé techniky budou přizpůsobeny zájmům a skladbě účastníků.  Setkáte se svými vrstevníky, kteří mají podobné zájmy. Široké množství podnětů vám napomůže k osobnímu rozvoji a sebepoznání.

Roční úplata:    1290,- Kč
Vedoucí:    BcA. Jan Kotyza

Keramika pro dospělé I.

ÚTERÝ 17:00-19:00 hodin

 
Kroužek je určen pro studenty a dospělé. Účastníci mají možnost seznámit se základními technikami výroby keramiky. Zkušenějším bude napomáháno k uvědomění si vlastního výtvarného názoru a jeho podpoře. Zpracujete si vlastní projekty pod odborným vedením. Lze zde též připravit studenty na přijímací zkoušky výtvarného směru.


Roční úplata: 1590,- Kč
Vedoucí: Ing. Jaroslava Klimtová


Keramika pro dospělé II.
ČTVRTEK 9:30 - 11:30 hodin

Kroužek je určen pro studenty a dospělé. Účastníci mají možnost seznámit se základními technikami výroby keramiky. Zkušenějším bude napomáháno k uvědomění si vlastního výtvarného názoru a jeho podpoře. Zpracujete si vlastní projekty pod odborným vedením. Lze zde též připravit studenty na přijímací zkoušky výtvarného směru.


Roční úplata: 1590,- Kč
Vedoucí: BcA. Jan Kotyza
Návrat na obsah