Povídálek - DDM Sluníčko Duchcov

Přejít na obsah

Povídálek

Kroužky a kluby > Vzdělávání
Povídálek I.
ČTVRTEK 14:30 - 15:30 hodin

Pro děti od 5 let.
Prevence řečových vad formou zábavy a hry pod vedením kvalifikované asistentky logopedie. V kroužku podpoříme celkové řečové dovednosti dětí (sluchové a zrakové vnímání, slovní zásoba, cvičení mluvidel apod.). K dispozici je velké množství logopedických pomůcek, které vás mohou inspirovat také k činnosti doma.

Roční úplata:     600,- Kč
Vedoucí:
Bc. Alena Jílková

Povídálek II.
ČTVRTEK 15:30 - 16:30 hodin

Pro děti od 5 let.
Prevence řečových vad formou zábavy a hry pod vedením kvalifikované asistentky logopedie. V kroužku podpoříme celkové řečové dovednosti dětí (sluchové a zrakové vnímání, slovní zásoba, cvičení mluvidel apod.). K dispozici je velké množství logopedických pomůcek, které vás mohou inspirovat také k činnosti doma.

Roční úplata:     600,- Kč
Vedoucí:
Bc. Alena Jílková
Návrat na obsah